Tietosuojakäytäntö

Tampereen Työväen Teatterin ja sen tytäryhtiön TTT-Teatteripalvelut Oy:n tietosuojakäytäntö

Tampereen Työväen Teatteri Oy ja TTT-Teatteripalvelut Oy (myöhemmin yhdessä TTT) suojaavat palveluidensa käyttäjien henkilötietoja ja noudattavat toiminnassaan henkilötietolakia, muuta asiaankuuluvaa lainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojakäytäntöjä.

Tämä tietosuojalauseke kertoo, miten TTT kerää ja käsittelee henkilötietoja. Henkilötieto on mikä tahansa merkintä, joka voidaan yhdistää tunnistettavissa olevaan ihmiseen.

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on TTT:n palvelujen käyttäminen tai käyttäjän suostumus. Luovuttamalla henkilötietojasi TTT:lle hyväksyt tämän tietosuojalausekkeen mukaiset käytännöt.

TTT:n sähköisiä palveluja, kuten esitysten suoratoistoja, voidaan tarjota eri laitealustoilla ja palvelut voivat sisältää linkkejä tai pääsyn muiden toimijoiden sivustoille tai palveluihin. Ostaessasi esitykseen liittyviä palveluita sinut saatetaan ohjata palvelun toimittajamme sivustolle. TTT ei vastaa kolmansien osapuolten tietosuojakäytännöistä tai käyttöehdoista.

Missä ja miten keräämme tietoa?

Henkilötietojasi voidaan kerätä esimerkiksi ostaessasi pääsylippuja TTT:n esityksiin, rekisteröityessäsi uutiskirjeemme tilaajaksi, vieraillessasi verkkosivuillamme sekä muutoin asioidessasi kanssamme.

TTT voi kerätä palveluidensa käyttäjistä tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää, minkälaista tietoa käyttäjistä kerätään eri tilanteissa.

TTT kerää muun muassa alla mainittuihin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet
 • tiedot kiinnostuksesi kohteista
 • syntymäaika, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli
 • työpaikka ja perhesuhteet
 • maksutiedot, kuten luottokorttitiedot
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten lipputilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, jäsenyydet, edustukset ja asiakaskyselyvastaukset
 • lahjoitustiedot
 • rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus
 • eri toimipaikoissa, tapahtumissa, palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän ja palvelu- ja sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien itse tuottamasi sisältö
 • mahdolliset luvat ja suostumukset
 • mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä
 • mahdolliset muut suostumuksellasi kerätyt tiedot

Palveluidemme käytöstä havainnoidut ja johdetut tiedot

 • Verkkopalvelujen analytiikkajärjestelmien keräämät tiedot (ks. kohta ”Miten käytämme evästeitä?”)
 • Verkkosivu, jolta on siirrytty TTT.n  verkkosivulle
 • Laitetunnisteet, kuten päätelaitteen malli ja yksilöllinen laite- ja/tai evästetunniste
 • Tiedonkeruun kanava: internetselain, mobiiliselain, sovellus sekä selaimen versio
 • IP-osoite
 • Päätelaitteen käyttöjärjestelmä
 • Istuntotunniste, istunnon aika ja kesto
 • TTT:n ja/tai yhteistyökumppanien palvelujen käyttöhistorian perusteella käyttäjään liitettävät tiedot, jotka on johdettu havaitusta käytöstä ja/tai käyttäjän itse antamista tiedoista, esim. demografia, kiinnostuksen kohteet ja käyttäjien muu ryhmittely
 • Julkisista luotettavista tietolähteistä saadut tiedot
 • Muut suostumuksellasi kerätyt tiedot

Miksi käsittelemme henkilötietoja?

1. Asiakaspalvelu

Henkilötietojasi voidaan käyttää TTT:n asiakkaiden tunnistamiseen ja palveluiden toteuttamiseen. Näin voimme tehdä palveluistamme henkilökohtaisempia ja käyttäjäystävällisempiä, esimerkiksi suosittelemalla sinua kiinnostavaa ohjelmistoa. Henkilötietojasi voidaan käyttää myös pyyntöihisi ja kysymyksiisi vastaamiseen, tekemiesi valintojen toteuttamiseen ja muiden vastaavien tehtävien täyttämiseen, tietoturvasta huolehtimiseen sekä palveluiden väärinkäytösten ehkäisyyn.

2. Palvelujen parantaminen

Henkilötietojasi voidaan käyttää TTT:n palveluihin ja sisältöihin liittyviin kyselyihin ja tutkimuksiin. Voimme yhdistää eri palvelujen yhteydessä kerättyjä tietoja ja voimme tehdä tilastoja palvelujen kehittämisen edellyttämässä laajuudessa.

3. Markkinointi ja asiakasviestintä

Henkilötietojasi voidaan suostumuksellasi käyttää TTT:n palvelujen markkinointiin ja asiakasviestintään, esimerkiksi lähettääksemme sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia ja ollaksemme yhteydessä sinuun asiakaspalveluun tai palveluihimme liittyvissä asioissa.

Uutiskirjeemme voivat sisältää myös TTT:n hyväksymien yhteistyökumppanien tarjouksia sekä tietoa TTT:n erilaisista ajankohtaisista asioista.

Miten säilytämme ja yhdistämme henkilötietoja?

Edellä kuvatun mukaisesti TTT saattat tallentaa eri toiminnallisuuksien mahdollistamiseksi tietoa TTT:n palveluiden käytöstä. Eri lähteistä kerättyjä tietoja voidaan yhdistää, jos henkilö on luotettavasti tunnistettu. Näin voimme tarjota personoituja palveluja henkilötietojen automaattisen yhdistämisen ja analysoinnin perusteella.

Luovutammeko henkilötietoja?

TTT ei lähtökohtaisesti luovuta henkilötietojasi,  paitsi seuraavissa tilanteissa:

1Suostumuksesi

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa nimenomaisella suostumuksellasi esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoamaan palveluun liittyen.

2. Alihankkijat ja palveluntarjoajat

TTT saattaa käyttää alihankkijoita ja palveluntarjoajia palvelujensa tekniseen ylläpitoon, asiakaspalveluun, käyttäjätietojen hallinnointiin ja analysointiin, tutkimuksiin, asiakasviestintään tai erilaisten kampanjoiden toteuttamiseen. Tietoja luovutetaan alihankkijoille ja palveluntarjoajille vain siinä määrin, kun ne osallistuvat palvelujen toteuttamiseen ja tässä tietosuojalausekkeessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.

Tällaiset kolmannet osapuolet eivät saa käyttää tietojasi mihinkään muuhun, kuin tässä tietosuojalausekkeessa kuvattuihin määrittämiin tarkoituksiin. TTT velvoittaa heidät pitämään tietosi salassa ja huolehtimaan asianmukaisesti riittävästä tietoturvan tasosta henkilötietojesi suojaamiseksi.

3. Kansainväliset tietojen siirrot

TTT toteuttaa palvelut ja käsittelee henkilötietojasi ensisijaisesti EU- tai ETA-alueella sijaitsevia toimijoita ja palveluja hyödyntäen. Mikäli tietoja luovutetaan EU-maiden ulkopuolelle, huolehtii TTT tällöinkin henkilötietojesi suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla, esimerkiksi EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen. Henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

4. Tutkimuskäyttö

Saatamme joissakin tapauksissa luovuttaa tietoja tieteellistä tai muuta tutkimusta varten edellyttäen, että kyseiset tiedot on ensin muutettu sellaiseen muotoon, josta yksittäiset henkilöt eivät ole enää tunnistettavissa.

5. Pakottavan lainsäädännön edellyttämät luovutukset

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti.

Miten huolehdimme tietojen ajantasaisuudesta?

Pyrimme kohtuullisin keinoin pitämään hallussamme olevat henkilötiedot oikeellisina poistamalla tarpeettomia tietoja sekä päivittämällä vanhentuneita tietoja.

Kehotamme sinua aika ajoin tarkistamaan tietosi kirjautumalla käyttäjätilillesi. Huomioithan, että on sinun tehtäväsi päivittää meille antamasi henkilötiedot, mikäli niissä tapahtuu muutoksia.

Mitä teemme suojataksemme henkilötietojasi?

Kiinnitämme erityistä huomiota tietosuojaan ja tietoturvaan palvelujemme suunnittelussa, toteuttamisessa ja ylläpidossa. Käytämme asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia suojakeinoja henkilötietojesi suojaamiseksi. Tietosuojasta ja tietoturvasta huolehtivat siihen erikseen nimetyt henkilöt.

 Asiakastietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on tarve käsitellä asiakastietoja. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuureilla, salasanoilla ja muilla teknisillä keinoilla.

Toteutamme tietosuojaa ja tietoturvaa muun muassa ennakoivan riskienhallinnan keinoin, huomioimalla tietosuojan ja tietoturvan palvelujemme suunnittelussa, kouluttamalla henkilöstöämme ja tarkastamalla säännöllisesti, että palvelumme ovat lain ja vaatimusten mukaisia.

Miten käytämme evästeitä?

Käytämme evästeitä (cookies) parantaaksemme viestintäämme, sivujemme toimintaa ja käyttäjäystävällisyyttä. Käytämme evästeitä myös asetustesi tallentamiseen ja viestiäksemme sinua kiinnostavista aiheista.

Jos jatkat sivujen selailua muuttamatta asetuksiasi, sallit evästeiden vastaanoton vieraillessasi verkkosivuillamme.

Kävijän tietokoneelle voidaan ajoittain siirtää ns. evästeitä (”cookies”).

Evästeillä voidaan kerätä tietoja esimerkiksi miltä sivulta olet siirtynyt osoitteeseen, mitä www-sivujamme olet selannut ja milloin, mitä selainta käytät, mikä on näyttösi resoluutio ja käyttöjärjestelmä, sekä mikä on tietokoneesi IP -osoite eli mistä Internet -osoitteesta lähettämäsi tiedot tulevat ja minne ne vastaanotetaan.

Evästetietojen avulla palvelun kävijämääriä voidaan seurata TTT:n ja yhteistyökumppaneiden toimesta sekä analysoida ja kehittää kävijöitä paremmin palvelevaksi. Lisäksi yhteistyökumppanit saattavat käyttää mainonnan kohdentamiseksi evästeitä, joilla kerätään tietoa kävijän vierailuista tällä ja muilla sivustoilla. Evästeiden avulla kerättyä tietoa käytetään kävijän kiinnostusten kohteiden perusteella kohdennetun mainonnan tuottamiseen. Evästeiden avulla tehdyssä mainonnan kohdentamisessa kävijää ei yksilöidä eikä tietoja yhdistetä kävijältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin henkilötietoihin.

Kävijällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia siten, että selain ei salli evästeiden tallentamista.  Kävijä hyväksyy, että joidenkin palveluiden osalta evästeiden käytön estäminen saattaa kuitenkin vaikuttaa palvelun toiminnallisuuteen.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Säilytämme tietojasi voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojalausekkeessa määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kun henkilötietojesi käsittelyperuste on päättynyt, poistamme henkilötietosi.

Mitkä ovat oikeutesi?

Sinulla on lain mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Sinulla on myös oikeus vaatia virheellisen, puutteellisen, tarpeettoman tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista.

Asiakastietojasi koskevan tarkastus- tai poistopyynnön voit tehdä sähköpostitse osoitteeseen ggg+ggg-grnggrev.sv. Käyttäjän tunnistamiseksi pyyntö tulee lähettää samasta sähköpostiosoitteesta, jonka olet toimittanut.

Voit myös kieltää käyttämästä itseäsi koskevia tietoja suoramarkkinointia sekä asiakastyytyväisyys- ja muita tutkimuksia varten. Voimme kuitenkin edelleen lähettää sinulle palvelujamme koskevia ilmoituksia, esimerkiksi tietoja esityksiin liittyvistä muutoksista.

Muutokset tähän tietosuojalausekkeeseen

Voimme tehdä ajoittain muutoksia tähän tietosuojalausekkeeseen ilman etukäteistä ilmoitusta. Muutokset voivat liittyä myös lainsäädännön muutokseen. Suosittelemme, että käyt tutustumassa ajoittain tähän tietosuojalausekkeeseen saadaksesi tiedon mahdollisesti tehdyistä muutoksista.

Kuka on rekisterinpitäjä ja mihin voin ottaa yhteyttä?

Henkilötietojesi rekisterinpitäjänä toimivat Tampereen Työväen Teatteri Oy (0211603-1) ja TTT-Teatteripalvelut Oy (1009332-7)

Yksityisyydensuojaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteessa nnghfnzhyv.crgnwn+ggg-grnggrev.sv.

Huomioithan, että voimme tietoturvasyistä joutua varmistamaan henkilöllisyytesi ennen pyyntösi täyttämistä.