Taidetta lähelle

Tampereen Työväen Teatterin on mukana Taidetta lähelle -hankkeessa. Sen tuloksena kehitetty ja julkaistu kulttuuripalvelutarjotin kokoaa yhteen pirkanmaalaisten taidelaitosten, festivaalien ja kulttuuritoimijoiden saavutettavia ja eri-ikäisten yleisöjen tarpeet huomioivia kulttuuripalveluja ja taide-elämyksiä. Tavoitteena on raivata polkuja saavutettaville taide- ja kulttuuripalveluille ihmisten arkiympäristöön, kaikkiin kuntiin ja sote-palveluihin.

Kehittämisessä on mukana 13 kulttuurilaitosta ja -festivaalia sekä viisi sote-toimijaa Pirkanmaalta.

Yhteisessä kehittämistyössä on opittu paljon sekä erilaisten yleisöjen tarpeista että taidekentän mahdollisuuksista. ”Elinikäinen rakkaussuhde näyttämötaiteeseen ei saa päättyä palvelutaloon tai sairaalaan. Emme voi viedä ihmisten lähelle koko koneistoamme, mutta ytimen kyllä: näyttelijäntyöhön nojaava esittämisen laatu liikkuu kepeästi”, kertoo hankkeessa mukana olevan Tampereen Työväen Teatterin johtaja Otso Kautto.  

Toukokuussa 2021 julkaistu palvelutarjotin on prototyyppi, josta voivat tänä vuonna hankkia palveluita vain hankkeessa mukana olevat sote-toimijat. Tulevaisuudessa tarjotin on avoin kaikkien kuntien alueella toimiville organisaatioille.