Elektromusikaali

Ympärillämme olevat sähköverkot ovat valtavia rihmastoja – läpikuultavia ja mykkiä huolimatta siitä, että jokapäiväisistä toimistamme suurin osa kytkeytyy niihin. Muinaisen auringonvalon säteet, Siperiassa sijaitsevat öljykentät tai kaukana humisevien voimaloiden loputon ja tasainen syke eivät ulotu tänne asti. Elektromusikaalissaelämäämme ympäröivä, aikakausia ja maanosia halkova, vääjäämättömästi oskilloiva sähköverkko tuodaan kuultavaan muotoon ja sisällölliseen keskiöön. 

Tuotanto: WAUHAUS, Zodiak – Uuden tanssin keskus, Tanssin talo

W A U H A U S esittely

WAUHAUS on Helsingistä käsin toimiva monialainen taidekollektiivi, joka perustettiin vuonna 2016. Kollektiivi luo nykyteatteria, esitystaidetta, tanssiteoksia, sekä luentoja ja työpajoja. WAUHAUSin työt asettuvat usein eri taiteenalojen väliin ja voivat tapahtua hyvin erilaisissa tiloissa. Teoksia on nähty niin pienissä black box -teattereissa ja kaupunkitiloissa kuin suurella urheilustadionilla ja Kansallisteatterin päänäyttämöllä.

WAUHAUSin jäsenet ovat skenografit Laura Haapakangas, tuottaja Julia Hovi, ohjaaja Anni Klein, skenografi Samuli Laine, äänisuunnittelijat Jussi Matikainen, koreografi Jarkko Partanen, mediataiteilija Jani-Matti Salo ja äänisuunnittelija Heidi Soidinsalo. WAUHAUS on tunnettu kokonaisvaltaisesta audiovisuaalisesta näyttämöestetiikastaan ja jaetun tekijyyden praktiikoistaan. Kollektiivi tekee yhteistyötä toisten taiteilijoiden ja eri instituutioiden kanssa niin Suomessa kuin ulkomailla. 

www.wauhaus.fi
(at)wauhaushelsinkiElectro Musical

The electrical grids surrounding us are massive rhizomes – translucent and mute despite being connected to most of our mundane activities. We fail to understand our connectedness to fuel and electricity because the distances surrounding their processes of transformation are so vast. Electro Musical connects the human subject to the rhizomatic electrical networks, electromagnetic radiation, age old rays of sunlight and the distant, endless pulse of far away power plants. Production: WAUHAUS, Zodiak – Centre for New Dance, Tanssin talo


W A U H A U S BIO

WAUHAUS
 is a Helsinki-based multidisciplinary arts collective that was formed in 2016. The collective creates contemporary theatre, performance art, and dance productions, as well as lectures and workshops. The works of WAUHAUS are situated between different genres of art and take place at various venues from small black box theatres to urban sites, large stadiums, and the main stages of established theatre houses. The members of WAUHAUS are scenographer Laura Haapakangas, producer Julia Hovi, director Anni Klein, scenographer Samuli Laine, sound designer Jussi Matikainen, choreographer Jarkko Partanen, new media artist Jani-Matti Salo and sound designer Heidi Soidinsalo, working together with producer Julia Hovi. WAUHAUS is known for their comprehensive audiovisual stage aesthetics and methods of shared authorship. The collective collaborates with other artists and institutions both in Finland and abroad. 

www.wauhaus.fi
(at)wauhaushelsinki